Hvor køber man sine kostumer

Når man skal købe et kostume, hvad enten det er tale om et tyroler kostume eller et hvilket som helst andet, så er der flere forskellige muligheder. I flere af de større byer ligger der ofte ofte specielle butikker, der sælger et bredt udvalg inden for udklædning og kostumer. Nogle af butikkerne sælger hovedsagligt billige kostumer i lav kvalitet, mens andre enten har specialiseret sig i at have et stort udvalg af forskellige typer af udklædninger. F.eks. ligger der i Aalborg flere butikker der forhandler disse produkter. I mange af de større legetøjs butikker finder man et bredt udvalg inden for børnekostumer, i billig billy har de et mindre udvalg af billige kostumer, og i karnevalsshoppen finder du et meget stort udvalg inden for alle slags udklædninger. Flere og flere vælger dog at handle online, f.eks. i danske webbutikker som kostumeoutlet.dk eller festogfarver.dk. Der er også en del som vælger at købe sine produkter i udenlandske butikker som buycostumes.com eller spirithalloween.com. Grunden til at mange handler i de udenlandske butikker, er at udvalget som regel er lidt større. Priserne er også lavere, men når told og fragt lægges til, så ender priserne ofte lidt over de danske priser.

Der er stadig også en del som vælger at lave sit kostume selv fra bunden. Dette er ikke altid en billigere løsning, men man ender så op med en udklædning som er unik, frem for et færdigt kostume som mange andre også kommer i. Nogle gange ønsker man også en udklædning, som er så specielt at man ikke kan købe den online eller lokalt. F.eks. var der til karneval sidste år en gruppe som havde bygget en vogn, der var formet som et lille hus. De forskellige deltagere i gruppen, var så klædt ud som hegn, der så gik rundt om huset. Den slags udklædning er jo ikke til at købe sig til, og i disse tilfælde er man så nød til selv at være lidt kreativ. De fleste vælger dog at købe et færdigt kostume og så evt. modificere det lidt. Der er også sket en stor stigning i udvalget inden for tilbehør som igen kan være med til at gøre din udklædning lidt mere unik. Vælger du f.eks. at komme som pirat, så kan man som tilbehør få forskellige typer af sværd og pistoler, papegøje til skulderen, en flaske rum til sit bælte og meget andet.

Udvalget i de danske online kostumebutikker er steget temmelig meget over de senere år, der er også kommer mange flere nye forhandlere til. Dette skyldes en stigende interesse for at klæde sig ud, både blandet børn men også hos de lidt ældre. Vi ser langt flere tema feste, hvor udklædning er påkrævet, samt en stigende interesse for både Halloween, oktoberfesten og karneval. F.eks. har antallet af deltagere i Aalborg Karneval, været stødt stigende over de sidste 10 år. Det samme gælder for den årlige oktober fest.